Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของSpark Browser

บริษัทไป่ตู้อินเตอร์เนชั่นแนลไซแอนด์เทคโนโลยี(เสินเจิ้น)จำกัด(ไป่ตู้)สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนเราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างยิ่งยวดและให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของเรานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้(ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)ได้ระบุถึงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไป่ตู้แอนตี้ไวรัส(ผลิตภัณฑ์)วิธีการใช้งานข้อมูลนี้ตลอดจนบุคคลที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้ด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังระบุถึงมาตรการอีกมากมายที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลที่ท่านได้แบ่งปันไว้กับเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ bav@baidu.com.อย่างไรก็ดีพึงระลึกว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ครอบคลุมอยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เราจึงไม่รับผิดชอบสำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุมัติจากไป่ตู้หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งใดของบุคคลภายนอกดังนั้นไป่ตู้จึงสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกก่อนจะเริ่มใช้

1.ประเภทของข้อมูลผู้ใช้ที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อปรับปรุงการใช้งานไป่ตู้แอนตี้ไวรัสของท่านให้ดีขึ้นและเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเราอาจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่านทั้งนี้เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นและการอำนวยความสะดวกข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่ผู้ใช้อาจประสบในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์จึงทำให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นได้ไป่ตู้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลใดๆที่เราเก็บรักษาจะถูกนำไปใช้โดยไม่เปิดเผยที่มาและจะถูกนำเข้ารหัสเพื่อประกันความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว

เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติการพิเศษ(special features)ของผลิตภัณฑ์เมื่อผู้ใช้เริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ผู้ใช้อนุญาตให้ไป่ตู้เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ยื่นเพื่อการสมัครเข้าใช้กับไป่ตู้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ที่ได้รับการติดตั้งมาก่อนหน้านี้อาจถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อทำการแจ้งการอัพเกรดซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ที่ได้รับการติดตั้งมาก่อนหน้านี้อาจถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อการให้บริการคลาวด์แอนตี้ไวรัสและให้มั่นใจว่าการปฏิบัติการประมวลผลและคำสั่งของเซิร์ฟเวอร์เป็นไปอย่างเหมาะสม

ข้อมูลการติดตั้งซอฟแวร์Spark Browserการลงทะเบียนเริ่มใช้งานและการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์รวมทั้งลักษณะการปฏิบัติงานและบริการอื่นๆให้แก่ผู้ใช้

สถานะของการปฏิบัติการและข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมทั้งบันทึกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่แสดงไว้อย่างชัดเจนและแม่นยำในเซิร์ฟเวอร์ของไป่ตู้อาทิเช่นข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ข้อมูลการขออัพเกรดซอฟต์แวร์ข้อมูลการร้องขอของผู้ใช้และข้อมูลเกี่ยวกับการซิ๊งค์เป็นต้นและ

ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีและบริการของSpark Browser

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ไป่ตู้:ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนและติดตั้งบัญชีผู้ใช้ไป่ตู้เพื่อเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเรารวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้วยโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์นั้นๆหากท่านไม่มีบัญชีไป่ตู้ระบบอาจนำท่านไปสู่การดำเนินขั้นตอนลงทะเบียนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และสร้างบัญชีไป่ตู้ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของเราได้

เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ไป่ตู้ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ไป่ตู้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้:

เพื่อการให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของซอฟต์แวร์หรือบริการอัพเกรด

เพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

เพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ(นั่นคือเพื่อช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่ท่านประสบในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของซอฟต์แวร์หรือบริการได้)

เพื่อส่งคำบอกกล่าวและให้ข้อมูลด้านการบริการของไป่ตู้แก่ผู้ใช้

เพื่อร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการด้านเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้และบุคคลภายนอกเหล่านี้ตกลงที่จะรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่นเดียวกันกับไป่ตู้

เพื่อวิเคราะห์และสร้างข้อมูลทางสถิติจากฐานข้อมูลผู้ใช้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และ

เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้และปรับปรุงลักษณะการปฎิบัติงานของซอฟต์แวร์และบริการด้วยวิธีอื่น

 แผนพัฒนาความชำนาญของลูกค้า:

ถ้าท่านเข้าร่วมในแผนพัฒนาความชำนาญของลูกค้าของไป่ตู้ไป่ตู้จะรวบรวมสถิติการใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ของไป่ตู้ที่ท่านใช้สถิติเหล่านี้โดยทั่วไปจะรวมถึงการติดตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการใช้ในแต่ละลักษณะการปฎิบัติงานภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไป่ตู้จะสามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของไป่ตู้ได้และสามารถให้บริการความปลอดภัยแก่ท่านได้มากขึ้นเราเก็บค่าสถิติดังกล่าวเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไป่ตู้เท่านั้นซึ่งค่าสถิตินั้นจะไม่รวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลใดๆ

 การตอบรับในปัจจุบันเมื่อท่านติดต่อกับไป่ตู้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีอื่นใดเราอาจทำการบันทึกข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถตอบข้อสงสัยหรือแก้ปัญหาที่ท่านอาจมีได้อย่างมีประสิทธิภาพหากท่านตกลงที่จะรับข้อมูลการปรับปรุงรุ่นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการตลาดใดๆของไป่ตู้เราอาจใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(email address)ของท่านเพื่อส่งข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข่าวสารหรือข้อมูลการตลาดไปให้ท่านอย่างไรก็ดีท่านอาจยกเลิกการติดต่อด้วยช่องทางการสื่อสารนี้เวลาใดก็ได้

3.ความปลอดภัยของข้อมูล

เราทำงานหนักเพื่อปกป้องไป่ตู้และผู้ใช้ของเราเพื่อมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเปลี่ยนแปลงเปิดเผยหรือทำลายข้อมูลของผู้ใช้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้จะได้รับการคุ้มครองและปกป้องวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยหลักของเรามีดังต่อไปนี้;

เราใช้โปรโตคอลSSLหรือระบบรักษาความปลอดภัยแบบSecure Socket Layerที่ต้องทำการเข้ารหัสข้อมูลที่เราได้รับเป็นจำนวนมากก่อนทำการส่งผ่าน

ก่อนการโหลดข้อมูลไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ของไป่ตู้เราจะทำการเข้ารหัสในข้อมูลนั้นด้วยวิธีการเข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมทั้งใช้ฟังก์ชั่นสร้างไดเจสต์MD5และSHA 1

เราตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บและทำจัดการเก็บและการประมวลผลข้อมูลนั้นอย่างรอบคอบระมัดระวังรวมทั้งการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเมื่อเราเห็นว่าควรนำมาตรการนั้นมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตและ

เราเข้มงวดในการห้ามมิให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่พนักงานของไป่ตู้และผู้รับสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากไป่ตู้รวมทั้งตัวแทนที่ให้บริการแก่เราและผู้ใช้บริการของเราหากบุคลากรภายในหรือบุคลากรภายนอกไม่ปฏิบัติตามพันธะสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับจะถูกดำเนินมาตรการทางวินัยและ/หรือเลิกสัญญา

4.การแบ่งปันข้อมูล

ไป่ตู้ได้นำกระบวนการเฉพาะมาใช้ในการคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้เราไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอกเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

เมื่อเป็นการเรียกร้องโดยกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐโดยอาศัยอำนาจทางกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้และสาธารณชนทั่วไปก่อนหรือระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน

เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าสิทธิบัตรและสิทธิตามกฎหมายหรือผลประโยชน์อื่นๆของไป่ตู้

เมื่อผู้ใช้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

หากไป่ตู้เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการการครอบงำกิจการหรือการขายสินทรัพย์ใดๆเราจะยังคงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปและจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากการควบรวมกิจการการครองงำกิจการหรือการขายสินทรัพย์นั้นอาจส่งผลต่อการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการใช้บริการหรืออุปกรณ์ของบุคคลภายนอกอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอกผู้ใช้ต้องอ่านและรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบุคคลภายนอกไป่ตู้ไม่รับผิดชอบสำหรับความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดแก่ผู้ใช้อันเป็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้แก่ไป่ตู้หรือยกเลิกการเก็บข้อมูลบางประเภทของไป่ตู้โดยการปรับแต่งการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลใหม่อย่างไรก็ตามไป่ตู้ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆสำหรับความผิดปกติของคุณลักษณะเด่นใดๆของสินค้าหรือบริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ไป่ตู้

แผนรักษาความปลอดภัยไป่ตู้แอนตี้ไวรัสคลาวด์

หากผู้ใช้เลือกเข้าร่วมแผนรักษาความปลอดภัยไป่ตู้แอนตี้ไวรัสคลาวด์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่ามีไฟล์หรือโปรแกรมใดๆที่น่าสงสัยที่แบ่งปันลักษณะหรือพฤติกรรมร่วมกับไวรัสหากพบไฟล์หรือโปรแกรมน่าสงสัยซอร์ฟแวร์นี้จะส่งไฟล์หรือfingerprintของโปรแกรมนั้นไปยังไป่ตู้คลาวด์คิวรีเซิร์ฟเวอร์(Baidu cloud query server)เพื่อพิจารณาว่าจะเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือไม่หากเซิร์ฟเวอร์ตรวจพบว่าไฟล์หรือโปรแกรมนั้นไม่เข้าคู่กันได้กับที่ปรากฎอยู่ในเซอร์เวอร์ไฟล์หรือโปรแกรมนั้นจะถูกอัพโหลดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์การอัพโหลดจะเกิดขึ้นเมื่อไฟล์หรือโปรแกรมนั้นแสดงลักษณะหรือพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าจะเป็นไวรัสเท่านั้นและไป่ตู้คลาวด์คิวรีเซิร์ฟเวอร์ไม่มีตัวอย่างการเข้าคู่กันที่มีอยู่ก่อนไฟล์หรือโปรแกรมที่ไม่แสดงพฤติกรรมหรือลักษณะใดๆคล้ายไวรัสจะไม่ถูกอัพโหลดไฟล์หรือโปรแกรมที่กำหนดไว้เพื่ออัพโหลดจะไม่มีการระบุข้อมูลส่วนตัวใดๆของผู้ใช้ไฟล์หรือโปรแกรมนั้นจะถูกใช้เพียงเพื่อวิเคราะห์ไวรัสที่อาจเป็นไปได้เท่านั้นในหน้าต่างการตั้งค่าของซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสไป่ตู้ผู้ใช้อาจทำการยกเลิกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเองเพื่อยุติการเชื่อมต่อกับแผนรักษาความปลอดภัยไป่ตู้แอนตี้ไวรัสคลาวด์

5.ความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิด

ผู้ใช้รับทราบว่าไป่ตู้จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทางธุรกิจเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความถูกต้องของผู้ใช้ทรัพยากรและการสื่อสารของผลิตภัณฑ์แต่โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าไป่ตู้ไม่สามารถให้การค้ำประกันหรือการรับประกันอย่างเป็นทางการใดๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดได้

ผู้ใช้ต้องตระหนักว่าเพื่อการปกป้องการควบคุมในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของไป่ตู้นั้นไป่ตู้สงวนสิทธิในการทำการดัดแปลงแก้ไขหรือยุติการให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ด้วยดุลพินิจของไป่ตู้เองและโดยมิต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้ทราบหากเป็นไปได้การดัดแปลงแก้ไขหรือการยกเลิกการให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในอนาคตอาจประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของไป่ตู้

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ปกป้องและป้องกันไป่ตู้และหุ้นส่วนรวมทั้งบริษัทในเครือของไป่ตู้จากการเรียกร้องหรือการกล่าวหาโดยตรงหรือโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย(รวมทั้งค่าธรรมเนียมวิชาชีพทนายความ)ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นใดโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเฉพาะของผู้ใช้ไป่ตู้ขอสงวนสิทธิในการใช้มาตรการใดๆที่เหมาะสมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเลิกการอนุญาตให้ใช้การยุติการให้บริการการจำกัดการใช้ซอฟแวร์และ/หรือการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็นทางการเป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดแต่เราไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้โดยสมบูรณ์กับระบบของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆทั้งหมดหรือไม่สามารถรับประกันการปราศจากข้อบกพร่องทั้งหมดในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องหรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ผู้ใช้สามารถติดต่อสายด่วนผู้สนับสนุนทางเทคนิคของไป่ตู้เพื่อรายงานสถานการณ์ดังกล่าวและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ผู้ใช้สามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบทิ้งผลิตภัณฑ์ได้

ตราบเท่าที่จะสามารถทำได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับไป่ตู้ปฏิเสธความรับผิดในค่าเสียหายหรือความเสี่ยงใดๆอันเป็นผลจากการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานได้ของซอฟต์แวร์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจการหยุดชะงักของธุรกิจการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจและ/หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจอื่นใด

ไป่ตู้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดแก่ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกอันเกิดจากความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด

หากค่าเสียหายที่เกิดแก่ไป่ตู้นั้นเกิดจากการกระทำการฝ่าฝืนของผู้ใช้ต่อเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไป่ตู้มีสิทธิที่จะใช้มาตรการอันเหมาะสมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเลิกการอนุญาตให้ใช้การยุติการให้บริการการจำกัดการใช้ซอฟแวร์และ/หรือการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ